رسانه بررسی لیفت عادی تا سومو ددلیفت

  • 0
  • 0
  • 0
به اشتراک گذاشتن
  • VAV
  • @تعداد رسانه
  • بارگذاری شده @اختلاف زمان

ددلیفت در واقع مثل یک پرس است چون شما پاها را به طرف زمین پرس می کنید و بازوها را در تمام مسیر حرکت صاف حفظ می کنید و میله را روی ران ها سر می دهید. در حقیقت شما باید هر تکرار را از جایی آغاز کنید که میله وقتی روی زمین است با استخوان ساق تماس دارد.

بیشتر نشان بده

@تعداد نظرات

هیچ نظری وجود ندارد . یک نظر اضافه کنید.

web hit counter