رسانه بررسی گیتار الکتریک

  • 2
  • 0
  • 0
به اشتراک گذاشتن
  • VAV
  • @تعداد رسانه
  • بارگذاری شده @اختلاف زمان

گیتار الکتریکی یک گیتار است که از یک یا چند وانت برای تبدیل لرزش رشته های آن به سیگنال های الکتریکی استفاده می کند. لرزش زمانی اتفاق می افتد که گیتاریست ها، ریزه کاری ها، انگشتان دست یا رشته ها را بشکند.

بیشتر نشان بده

@تعداد نظرات

هیچ نظری وجود ندارد . یک نظر اضافه کنید.

web hit counter