رسانه ماهیگیری در مرداب

  • 0
  • 0
  • 0
به اشتراک گذاشتن
  • VAV
  • @تعداد رسانه
  • بارگذاری شده @اختلاف زمان

مرجانی تالاب است که تحت تاثیر گیاهان گیاهی و نه گیاهان جنگل قرار دارد. مرض ها اغلب در لبه های دریاچه ها و جریان ها یافت می شوند، جایی که آنها می توانند بین اکوسیستم های آبزی و زمینی عبور کنند.

بیشتر نشان بده

@تعداد نظرات

هیچ نظری وجود ندارد . یک نظر اضافه کنید.

web hit counter