رسانه مستند نژاد بشر 2016 Homo Sapiens

  • 14
  • 0
  • 0
به اشتراک گذاری
دانلود
  • vav
  • 24152 media
  • بارگذاری شده April 8, 2019
Copy

Homo Sapiens یک فیلم مستند در مورد محدودیت و شکنندگی موجودات انسانی و پایان عصر صنعتی است. پس از رفتن ما چه زندگی از ما باقی خواهد ماند؟ فضاهای خالی، خرابه ها، شهرهایی به طور فزاینده روبه رشد، پوشش گیاهی و آسفالت ها رو به فرو ریختن است. مکان هایی که زمانی ما ساکن آن بودیم حال بشریت ناپدید شده است. رها شده و در حال فرسایش. به تدریج از طبیعت گرفته شده و حال به تدریج به طبیعت بازمی گردد. سناریوی که به ما می گوید آینده نزدیک است.

نمایش بیشتر

0 نظرات

هیچ نظری وجود ندارد. یک نظر اضافه کنید