رسانه مستند نان روزانه ما 2005 Our Daily Bread

  • 5
  • 0
  • 0
به اشتراک گذاری
دانلود
  • vav
  • 24152 media
  • بارگذاری شده April 8, 2019
Copy

هدف این مستند نشان دادن تولید صنعتی غذا به عنوان بازتاب ارزش های جامعه ما است. نگاهی مستندوار و بدون راوی به مکان های تولیدات مکانیزه و پیشرفته مایحتاج غذایی روزانه شهروندان در اروپا. انسان حیوانات و ماشین آلات صنعتی نقش مهمی در تولید غذای روازنه ما بازی می کنند.

نمایش بیشتر

0 نظرات

هیچ نظری وجود ندارد. یک نظر اضافه کنید